Python på 57 minutterREADME.md

Dette er en introduksjon til Python med Jupyter Notebooks. En oversikt over kursinnholdet finner du i fila index.ipynb i fagstoffmappa.

Kurset kan tas som en selvstendig introduksjon til programmeringsspråket Python, eller som en del av faget Programmering og modellering.

Alle som ønsker inviteres til å bidra. Dette kan både gjøres ved å legge inn forslag, tips, feilmeldinger, ønsker eller andre kommentarer under issues.

Les mer om hvordan du kan bidra med innholdsproduksjon under CONTRIBUTING

Prosjektet ble startet våren 2017 av fuzzbin og bitjungle.

Clones Terminal Edit
Showing 7 notebooks