undefined

Profile Picture
This user has no profile information.
Libraries (View all)
Diverse oppgaver
0 clones
Modified on: Aug 22, 2018
Diverse test
0 clones
Modified on: Mar 19, 2019
Modified on: Mar 5, 2019
Modified on: Dec 13, 2018
ProgMod
0 clones

I dette prosjektet utvikler vi programkode og fagstoff til faget Programmering og modellering. Prosjektet ble startet våren 2017 av fuzzbin og bitjungle.

I mappa Fagstoff ligger det teoristoff, programkode og oppgaver for faget. Alt fagstoff er implementert i Jupyter notebooks.

Mappa Læreplan inneholder læreplanen for faget Programmering og modellering (REA3034).

Programeksempler for faget er implementert i Python, og ligger i mappa Programkode. Vær oppmerksom på at notebooks-filene i mappa Fagstoff også inneholder mye programkode.

I mappa Prosjektoppgaver ligger det større oppgaver som egner seg til arbeid over lengre tid, og som kan brukes for vurdering i faget.

Tidligere gitte prøver i faget finner du i mappa Prøver.

Alle som ønsker inviteres til å bidra. Dette kan både gjøres ved å legge inn forslag, tips, feilmeldinger, ønsker eller andre kommentarer under issues.

Les mer om hvordan du kan bidra med innholdsproduksjon under CONTRIBUTING

Modified on: Sep 19, 2018
Starred Libraries (View all starred libraries)